Herpes Zoster (Gordelroos)

ItchingBehandeling van gordelroos (Herpes Zoster)
Gordelroos wordt veroorzaakt door het varicella-zostervirus, dat zich in de zenuwknopen (spinale ganglia) naast het ruggemerg vestigt, nadat men als kind een waterpokkeninfectie (varicella) heeft doorstaan.

Diadynamische stroom (DD) bij acute Herpes Zoster

De fysiotherapeuten van Fysiotherapie Centrum Velp behandelen de gordelroos met Diadynamische stroom (DD.). Het is onze ervaring dat vanaf de eerste behandeling met DD de uitbreiding van de gordelroos tot staan wordt gebracht, hetgeen van groot belang is voor het voorkomen van schade aan de tastzenuwen en daardoor de postherpetische neuralgie. 

Het aan te raden dat u zo snel mogelijk na de eerste symptomen van gordelroos onder behandeling komt. Hoe kortere de tijd tussen de eerste symptomen van gordelroos en de behandeling met DD, hoe kleiner het risico op schade van de gevoelige tastzenuwen, en daardoor op een postherpetische neuralgie..

De behandeling met DD is met name gericht op het voorkomen van de postherpetische neuralgie en bestaat uit het plaatsen van sponselektroden op en naast het aangedane huidgebied, waarna een gelijkstroom door het dermatoom loopt. Deze stroom is een ongevaarlijke zwakstroom. De zwakstroom is goed voelbaar, maar ook niet echt pijnlijk. 

Behandeling van postherpetische neuralgie met TENS

Postherpetische neuralgie wordt anders behandeld dan de acute gordelroos.
Waar bij de acute gordelroos de nadruk ligt op het bestrijden van de uitbreiding van de blaasjes en het voorkómen van de postherpetische neuralgie, ligt bij een reeds ontstane postherpetische neuralgie de nadruk op de pijnbestrijding.
De behandeling die daarvoor wordt toegepast is de TENS behandeling.