Vergoedingen vanuit de basisverzekering en de aanvullende verzekering.

Fysiotherapie Centrum Velp heeft met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Het voordeel daarvan voor u is dat de rekening rechtstreeks naar de zorgverzekeraar gaat.

Behandelingen Fysiotherapie worden voor een deel vanuit het aanvullende pakket en voor een deel vanuit het basispakket vergoed.

 1. Voor jongeren tot 18 jaar worden de eerste 18 behandelingen vanuit de basisverzekering vergoed. Het eventuele vervolg wordt vanuit   de aanvullende verzekering (of in een chronische situatie eveneens vanuit de basisverzekering) vergoed.
 2. Voor iedereen ouder dan 18 jaar worden de behandelingen vanuit een aanvullende verzekeringen vergoed.
 • A. Fysiotherapie voor een chronische aandoening wordt vanaf de 20ste behandeling vanuit de basisverzekering vergoed. De eerste 20 komen uit de aanvullende verzekering.
 • B. Fysiotherapie voor niet-chronische aandoeningen wordt vanuit de aanvullende verzekering vergoed. Het aantal vergoede behandelingen hangt af van uw aanvullende verzekering. Wij kunnen voor u nakijken voor hoeveel behandelingen u bent verzekerd.


Mocht u niet of onvoldoende aanvullende verzekerd zijn neemt u dan contact met ons op?
Wij bekijken dan samen met u uw situatie en treffen een eventuele regeling.

Eigen risico.

Een aantal mensen maakt zich zorgen of hun fysiotherapiebehandelingen onder het eigen risico vallen. Dat is meestal niet het geval.

De meeste behandelingen fysiotherapie tellen nl. niet mee voor het wettelijk eigen risico.
Dat eigen risico geldt alléén voor behandelingen die in de basisverzekering zitten en de meeste behandelingen fysiotherapie worden vanuit de aanvullende verzekering vergoed.
Fysiotherapiebehandelingen voor niet-chronische aandoeningen tellen dus niet mee voor het eigen risico.
Dat geldt ook voor de eerste twintig behandelingen van een chronische aandoening: géén eigen risico.
Bij jongeren onder de 18 jaar geldt trouwens nooit een eigen risico.

Praktijktarieven.

Sinds 1 februari 2005 moet iedere praktijk voor fysiotherapie zelf tarieven vaststellen voor patiënten die niet (aanvullend) verzekerd zijn.
Die patiënten krijgen dan een rekening thuis, die zij zelf aan de fysiotherapeut betalen, en eventueel naar een verzekeraar opsturen.

M.i.v. 2017 hebben wij drie tarieven licht verhoogd en een aantal tarieven naar beneden bijgesteld. De overige tarieven zijn ongewijzigd gebleven.

Update: met ingang van 1 september 2017 hebben wij diverse tarieven verlaagd. Dit hebben we gedaan omdat dit jaar bleek dat nogal wat mensen niet aanvullend verzekerd zijn en we voor hun de drempel tot fysiotherapie zo laag mogelijk willen houden.

 • Zitting Fysiotherapie: € 29,95            
 • Zitting lymfedrainage/oedeemtherapie: € 44,60
 • Toeslag voor aan huis behandeling: € 12,50
 • Toeslag voor behandeling in inrichting (bv. een verzorgingshuis): € 12,50
 • Screening (zonder verwijzing): € 12,00
 • Intake na screening: € 37,50
 • Screening en intake op één dag: € 47,50
 • Intake na verwijzing: € 37,50
 • Extra lange zitting bij complexe zorgvragen: € 44,60               
 • Eenmalig uitgebreid fysiotherapeutisch consult (inclusief verslag) op verzoek van arts: € 54,00
 • Rapportage aan derden (incl. kosten): € 34,00
 • Uitgebreide rapportage aan derden (incl. kosten): € 67,00