Behandeling van gordelroos (Herpes Zoster)

Gordelroos (Herpes Zoster) is een aandoening waarmee Fysiotherapie Centrum Velp in de afgelopen 35 jaar veel ervaring heeft opgedaan.

Gordelroos wordt veroorzaakt door het varicella-zostervirus, dat zich in de zenuwknopen (spinale ganglia) naast het ruggemerg vestigt, nadat men als kind een waterpokkeninfectie (varicella) heeft doorstaan.
Deze zenuwknopen bevatten de schakelcentra van de gevoelszenuwen die uit de huid komen.
Normaal gesproken veroorzaken deze virussen geen klachten.

Echter, tijdens een periode van lichamelijke of geestelijke weerstandsdaling (bijvoorbeeld na een periode van sterke  lichamelijke of geestelijke belasting) kunnen deze virussen actief worden en zich verspreiden door de huidzenuwen van het huidgebied dat behoort bij de betreffende zenuwbundel. Dat huidgebied heet een 'dermatoom'.
Dat dermatoom bevindt zich aan één zijde van het lichaam, vaak als een baan om de romp (als een "gordel"), maar gordelroos kan ook in een been, een arm of aan een kant van het gezicht voorkomen. In het dermatoom veroorzaken de virussen een ontsteking van de gevoelszenuwen, hetgeen gepaard gaat met rode blaasjes, jeuk en pijn.
Deze pijn kan zeer hevig zijn.
Extra riskant is de gordelroos in het gezicht, aangezien deze gevaarlijk kan zijn voor het oog.

De behandeling bestaat tegenwoordig vaak uit het slikken van pijnstillers en soms antivirale medicijnen. Toch is er een groep patiënten die niet goed op deze medicatie reageert en nadat de gordelroos genezen is, gedurende langere tijd pijn blijft houden, soms een jaar lang. Deze pijn wordt postherpetische neuralgie genoemd en ontstaat doordat de virussen de gevoelige tastzenuwen hebben beschadigd, waardoor de sterkere pijnzenuwen de overhand krijgen.
E.e.a. uit zich in hevige pijn, bijvoorbeeld bij aanraking van de aangedane huid, waardoor zelfs het dragen van kleding op het aangedane huidgebied onverdraaglijk kan zijn.

Om deze postherpetische neuralgie te voorkomen is het raadzaam bij ontstaan van pijnlijke en/of jeukende blaasjes zo spoedig mogelijk een afspraak te maken voor een speciale fysiotherapeutische behandeling (zie hieronder).
Het is tegenwoordig niet meer nodig, maar wij adviseren u uw huisarts te raadplegen om de diagnose "gordelroos" te laten stellen..

Diadynamische stroom (DD) bij acute Herpes Zoster


De fysiotherapeuten van Fysiotherapie Centrum Velp zijn zeer ervaren in het behandelen van gordelroos met Diadynamische stroom (DD.). Het is onze ervaring dat vanaf de eerste behandeling met DD de uitbreiding van de gordelroos tot staan wordt gebracht, hetgeen van groot belang is voor het voorkomen van schade aan de tastzenuwen en daardoor de postherpetische neuralgie. In de afgelopen 35 jaar hebben wij na de directe behandeling van acute gordelroos zelden een postherpetische neuralgie zien ontstaan.
Bij niet- of te laat behandelde gordelroos zien we dit veel vaker gebeuren.
Het is van belang dat u zo spoedig mogelijk na de eerste symptomen van gordelroos onder behandeling komt. Hoe langer de tijd tussen de eerste symptomen van gordelroos en de behandeling met DD, hoe groter het risico op reeds ontstane schade van de gevoelige tastzenuwen, en daardoor op postherpetische neuralgie.
De behandeling is met name gericht op het voorkomen van de postherpetische neuralgie.
 
De behandeling met DD bestaat uit het plaatsen van sponselektroden op en naast het aangedane huidgebied, waarna een gelijkstroom (gelijkgerichte sinusstroom volgens Bernard) door het dermatoom loopt. Deze stroom is een ongevaarlijke zwakstroom. De zwakstroom is goed voelbaar, maar ook niet echt pijnlijk. De behandeling wordt volgens een strikt schema uitgevoerd. De werking wordt verklaard uit het sterk doorbloedingbevorderende effect van de DD stroom, waardoor de zenuw meer afweerstoffen tegen het virus tot zijn beschikking heeft.
De doorbloedingverbetering is waar te nemen door het ontstaan van twee rode plekken op de huid, waar de elektroden hebben gezeten.

De behandeling vindt een aantal keren per week plaats, en in een hevige acute fase dagelijks. In ernstige gevallen kan ook ook in het weekeinde worden behandeld.

Voor behandeling heeft u tegenwoordig geen verwijsbriefje meer nodig, toch raden wij u aan voor het stellen van de diagnose 'gordelroos' eerst uw huisarts te consulteren.

Behandeling van postherpetische neuralgie

Postherpetische neuralgie wordt anders behandeld dan de acute gordelroos.

Waar bij de acute gordelroos de nadruk ligt op het bestrijden van de uitbreiding van de blaasjes en het voorkómen van de postherpetische neuralgie, ligt bij een reeds ontstane  postherpetische neuralgie de nadruk op de pijnbestrijding.
De behandeling die daarvoor wordt toegepast is de TENS behandeling (zie aldaar).